Kvalitetsstark fastighetsservice med EFT norr

EFT norr har många års erfarenhet av arbeten med fastighetsservice.

Vi jobbar hårt för att våra fastighetsskötare ska ge er bästa möjliga service baserat på just era behov.

kvalitetsstark

Fastighetsservice för alla

Ingen kund är för stor eller för liten.

När vi inleder ett samarbete utför vi alltid en noggrann genomgång av er fastighet utifrån de tjänster ni köper av oss.

För att hålla rätt kvalité på våra tjänster har vi en kvalitetssäkring där vår arbetsledare tar del av skötselteamet och kvalitetssäkrar det utförda arbetet.

En del av vara tjänster är:

Fastighetsrondering och tillsyn, Grönyteskötsel, Snöröjning, Halkbekämpning.
När våren sedan kommer sopar vi upp sanden samt fraktar bort den.

fastighetsservice
Fastighetsservice 1

Fastighetsrondering och tillsyn

gronytor

Grönyteskötsel

snorojning

Snöröjning och halkbekämpning