fastighetsrondering

Vi på EFT norr har många års erfarenhet av arbeten med fastighetsservice.

Därför är vi ett företag som håller hårt på våran kvalitetspolicy.

  • Nöjda kunder och att göra rätt från början är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet.
  • Det kräver i sin tur att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.
  • Verksamheten ska ständigt utvecklas och förbättras så att vi kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och snabba totallösningar.
  • Vi ska arbeta för en hög leveranssäkerhet.